Piątek, 12-07-2024
 • Flaga Unii Europejskiej
 • Flaga Polski

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Olkusz

Zakres działalności

Zasady działalności

Kierownictwo

Sekretariat Starostwa

Kontakt


Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Starostwo jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu powołaną do zapewnienia Staroście i organom Powiatu pomocy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

Do zakresu działania Starostwa należy wykonywanie:

 • zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw,
 • zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych przepisami ustaw,
 • zadań powierzonych, przyjętych do realizacji w drodze porozumień z organami administracji publicznej,
 • innych zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz przepisami prawa.

Starostwo działa w oparciu o zasady:

 • praworządności,
 • jednoosobowego kierownictwa,
 • działania na rzecz społeczności lokalnej,
 • jawności, przejrzystości i etyki,
 • racjonalnego gospodarowania mieniem,
 • planowania pracy i podziału kompetencji,
 • wzajemnego współdziałania z innymi jednostkami.

Kierownictwo Starostwa:

Starosta jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.
Funkcję Starosty Olkuskiego pełni Bogumił Sobczyk.


Wicestarosta przejmuje zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem w czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego funkcji.
Funkcję Wicestarosty Olkuskiego pełni Rafał Czeladzki.


Sekretarz i Skarbnik podlegają bezpośrednio Staroście
Funkcję Sekretarza pełni (od 13 maja 2015 r.) Marcin Wójcik
Funkcję Skarbnika pełni (od 1 lipca 2019 r.) Marta Siuda


Sekretariat Starosty i Wicestarosty

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom II), pokój: 203
tel.: 32 643 04 10, 32-641 33 40, 647 66 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy Sekretariatu

Klaudia Prządo

Szczegółowy zakres działania Sekretariatu

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Starosty i Wicestarosty

Podkategorie

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Znajdziesz tu dane kontaktowe do wydziałów, dyrektorów i pracowników. Dowiesz się jakie sprawy załatwisz w poszczególnych wydziałach.

Menu

Wróć do początku strony