Wydział Rachunkowości

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej przez dedykowaną platformę. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


 

Wydział Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom II), pokój: 211,212
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32 647 87 95


Dyrektor Wydziału

Edyta Dorman

tel.: 32 647 87 95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:

 • planowanie, organizowanie i sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie zadań realizowanych przez wydział
 • zarządzanie personelem
 • zapewnienie dostępu do informacji publicznej z wyłączeniem informacji prawnie chronionej, w szczególności na podstawie ustaw o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych
 • opracowywanie wniosków do projektów programów rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych programów
 • opracowywanie wniosków do projektu budżetu powiatu, planowanie, realizacja w budżecie o planach finansowych jednostek budżetowych, opracowywanie informacji o wykonaniu zadań określonych budżetem, sprawowanie funkcji Głównego Księgowego:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego w Olkuszu
  • koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie wykonania planu realizowanych przez Starostwo Powiatowe dochodów i wydatków budżetowych
  • koordynowanie i nadzorowanie ewidencjonowania, rozliczania i windykacji należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw i innych
  • nadzór nad sporządzaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdań Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych
  • sporządzanie bilansu majątkowego starostwa na koniec roku budżetowego
  • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Pracownicy Wydziału

Lila Rogal

tel.: 32 647 66 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • kontrola dokumentów finansowych dotyczących wydatków budżetowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie pełnej księgowości wydatków starostwa
 • prowadzenie pełnej księgowości programów współfinansowanych ze środków unijnych
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Danuta Kastek

tel.: 32 647 66 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • kontrola faktur i innych dokumentów finansowych dotyczących wydatków budżetowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie pełnej księgowości wydatków Starostwa Powiatowego w Olkuszu
 • ewidencja majątku trwałego oraz naliczanie umorzenia i amortyzacji
 • rozliczanie inwentaryzacji
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych jednostki
 • ewidencja majątku trwałego oraz naliczanie umorzenia i amortyzacji
 • rozliczanie inwentaryzacji
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych jednostki z zakresu środków trwałych

Zuzanna Nocoń

tel.: 32 647 87 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • prowadzenie ewidencji płatników z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw i innych należności
 • prowadzenie pełnej księgowości dochodów starostwa powiatowego w tym dochodów Skarbu Państwa
 • windykacja należności drogą wezwania do zapłaty
 • przygotowywanie dokumentów do postepowania sądowego i komorniczego
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki z zakresu dochodów budżetowych

  Liliana Kocjan

  tel.: 32 647 87 90
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  zakres obowiązków: 

  • prowadzenie pełnej księgowości dochodów starostwa powiatowego w tym dochodów Skarbu Państwa
  • rozliczanie dochodów budżetowych, opłat ewidencyjnych, opłat skarbowych
  • prowadzenie zbiorczej ewidencji podatku Vat
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki z zakresu dochodów budżetowych

  Kinga Gach

  tel.: 32 647 87 90
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  zakres obowiązków: 

  • prowadzenie księgowości dochodów Starostwa Powiatowego w Olkuszu
  • rozliczanie dochodów budżetowych, opłat ewidencyjnych, opłat skarbowych
  • prowadzenie zbiorczej ewidencji podatku Vat
  • prowadzenie obsługi księgowej ZFŚS

  Dorota Chwast-Nanuś

  tel.: 32 647 88 10
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  zakres obowiązków: 

  • obsługa kasowa starostwa powiatowego w Olkuszu
  • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania

  przygotowanie w” bezpiecznych kopertach” wpłat kasowych do banku.

  Marta Piasna

  tel.: 32 647 88 71
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • obsługa kasowa Starostwa Powiatowego w Olkuszu (al. 1000-lecia 1a)
  • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania
  • przygotowanie w "bezpiecznych kopertach” wpłat kasowych do banku

  Szczegółowy zakres działania Wydziału Rachunkowości

  • opracowywanie projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Olkuszu na podstawie projektów wydziałów,
  • sprawdzanie poprawności wniosków wydziałów dotyczących zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego i planie finansowym jednostki budżetowej,
  • koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie wykonania planu realizowanych przez Starostwo Powiatowe dochodów i wydatków budżetowych,
  • sporządzanie analiz i informacji oraz zestawień, ocen i prognoz, w zależności od potrzeb,
  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie realizowanych wydatków i dochodów Starostwa Powiatowego, obsługi bankowej i kasowej Starostwa Powiatowego,
  • obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • ewidencjonowanie, rozliczanie i windykacja należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw i innych
  • windykacja należności powiatu realizowanych przez Starostwo Powiatowe,
  • ewidencja, księgowanie i rozliczanie operacji finansowych dotyczących programów finansowanych ze środków zagranicznych i innych funduszy celowych,
  • rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych,
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego oraz oddanego w użytkowanie jednostkom innym niż organizacyjne powiatu,
  • prowadzenie ewidencji, sporządzanie rejestrów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
  • sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej,
  • nadzór i kontrola nad inwentaryzacją środków trwałych Starostwa Powiatowego,
  • prowadzenie poradnictwa dla wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie planowania finansowego, wykonywania wydatków budżetowych, gospodarki pozabudżetowej oraz klasyfikacji budżetowej,
  • współdziałanie z bankami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie spraw finansowo-księgowych,
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości
  • udział pracowników w komisjach przetargowych,
  • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  Wydział Rachunkowości jest wydziałem wewnętrznym Starostwa Powiatowego w Olkuszu i nie świadczy usług dla mieszkańców, oprócz przekazania informacji o aktualnej wysokości należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz opłaty przekształceniowej..


   


  Drukuj