Piątek, 12-07-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Ikona osoby na wózku inwalidzkim

Postępowanie skargowe

Poinformuj nas o braku dostępności w naszym urzędzie. Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami i potrzebujesz zapewnienia dostępności aby załatwić swoją sprawę lub skorzystać z usług Starostwa Powiatowego w Olkuszu? Możesz złożyć do nas wniosek lub żądanie o zapewnienie dostępności. Sprawdź jak to zrobić.

Ikona osoby na wózku inwalidzkim

Plan na rzecz poprawy dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Starostwa Powiatowego w Olkuszu został opracowany w oparciu o dobre praktyki oraz obowiązujące przepisy prawne z zakresu dostępności.

Ikona osoby na wózku inwalidzkim

Raport o stanie dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności Starostwa Powiatowego w Olkuszu został sporządzony 31 marca 202 r.,  zgodnie z art. 11 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Symbol migających dłoni

Tłumacz języka migowego

Jesteś osobą niesłyszącą i masz trudności w komunikowaniu się? Chcesz załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu z pomocą tłumacza języka migowego?

Symbol dostępności - człowieka wirtuwiańskiego

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Menu

Wróć do początku strony