Uzyskaj kartę parkingową

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz parkować na tak zwanych kopertach? Sprawdź, jak uzyskać kartę parkingową.

Kto może uzyskać

Każdy kto ma:

 • w swoim orzeczeniu (o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień) pozytywnie zaopiniowane wskazanie do wydania karty parkingowej.

oraz

 • orzeczenie o:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności wydane po 1 lipca 2014 r bez względu na symbol, który oznacza przyczynę niepełnosprawności;

                lub

  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane po 1 lipca 2014 r z jednym z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:
   • 04-O (choroby narządu wzroku),

   • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)

   • 10-N (choroba neurologiczna)

   • 07-S (choroby krążenia, serca i płuc).

                lub

  • znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przed 1 lipca 2014 r z jednym z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:
   • 04-O (choroby narządu wzroku),

   • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)

   • 10-N (choroba neurologiczna)

Jeśli nie masz w orzeczeniu pozytywnie zaopiniowanego wskazania do uzyskania karty parkingowej (stwierdzonego znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się) – nie dostaniesz jej.

Pamiętaj! Zanim złożysz wniosek o kartę parkingową, skontaktuj się z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu i sprawdź czy karta parkingowa Ci przysługuje. 


Kto składa dokumenty

 • osoba niepełnosprawna,

 • jeden z rodziców albo opiekun prawny – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona, 

 • kurator – jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.

Wniosek musisz złożyć osobiście. Nie możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika.


Co musisz przygotować

 • kopię prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność – weź ze sobą do wglądu oryginał,

 • wniosek o wydanie karty parkingowej – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole. Nie podpisuj wniosku w domu – musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek,

  Ważne!!!

  Od 01.07.2021 -  okresie obowiązywania stanu epidemii  COVID 19:

  do upływu 90 dnia od daty odwołania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  wniosek o wydanie karty parkingowej może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym może zostać przesłany pocztą – w takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt z Zespołem nr tel. 32 647 88 20  w celu właściwego sposobu wypełnienia i podpisania wniosku.

 • dowód opłaty za wydanie karty parkingowej,

 • aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:

  • wymiary: 35 mm x 45 mm,

  • brak nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach,

  • jeśli masz wadę wzroku i musisz nosić ciemne szkła w okularach – możesz wyjątkowo mieć okulary z takimi szkłami na zdjęciu,

  • jeśli zgodnie z religią, którą wyznajesz, nosisz nakrycie głowy i w dowodzie lub paszporcie też masz zdjęcie w takim nakryciu – możesz mieć je też na zdjęciu do karty parkingowej,

 • upoważnienie do odbioru karty – jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią gotową kartę.

Orzeczenie prawomocne to orzeczenie:

 • od którego nikt nie wniósł odwołania,

 • co do którego zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania,

 • wydane na podstawie wyroku sądu, który nie został zaskarżony.


Co musisz zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.

 2. Wypełnij wniosek o wydanie karty parkingowej – otwórz plik w nowym oknie.

 3. Zapłać za wydanie karty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.

 4. Złóż wniosek osobiście w powiatowym albo miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

 5. Jeśli wniosek będzie miał braki – dostaniesz list, w którym zespół wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Masz na to 7 dni od doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz – twój wniosek nie będzie rozpatrzony.

 6. Czekaj na list z informacją o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej. Możesz również zadzwonić do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu, aby dowiedzieć się czy karta parkingowa jest gotowa do odbioru. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

 7. Odbierz kartę. Weź ze sobą dowód osobisty albo paszport. Kartę może też odebrać ktoś upoważniony do tego we wniosku przez osobę niepełnosprawną. Jeśli nie upoważniłeś nikogo we wniosku, osoba, którą będzie odbierać kartę w twoim imieniu, powinna wtedy zabrać ze sobą dodatkowo upoważnienie do odbioru karty.

 8. Wstaw kartę za przednią szybę pojazdu. Jeśli pojazd nie ma przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu. Muszą być widoczne zabezpieczenia karty, szczególnie jej numer i data ważności.


Gdzie składasz dokumenty

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu, przy ul. Piłsudskiego 21, II piętro.


Ile zapłacisz

21 zł za wydanie karty parkingowej. Możesz zapłacić:

 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Olkuszu:
  Santander Bank Polska S.A. nr 60 1090 1665 0000 0001 4685 4224

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku zespół wyśle list z informacją, czy dostaniesz kartę albo z prośbą o uzupełnienie braków we wniosku. 


Co zyskasz

Dzięki karcie parkingowej możesz parkować na tak zwanych kopertach w Polsce i za granicą. Takie miejsca parkingowe zazwyczaj są blisko wejść do budynków, urzędów czy instytucji. Dodatkowo możesz parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach. Dowiedz się w wydziale komunikacji urzędu miasta albo starostwa, czy w twoim mieście jest taka możliwość.


Jak długo ważna jest karta

Do zakończenia czasu, na jaki masz przyznane orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat.


Jak wygląda karta

Wzór karty parkingowej awers

Wzór karty parkingowej rewers


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1438).

Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Nie podpisuj wniosku w domu – musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek


Drukuj