Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających podczas eksploatacji instalacji

Prowadzisz lakiernię, zakład produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, kopalnię kruszywa lub warsztat samochodowy z instalacją stacjonarną do odsysania olejów oraz twoja działalność powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 tony lub odpadów innych niż niebezpieczne powyżej 5 tys. ton? Jeśli tak, to musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, powstających w trakcie eksploatacji instalacji. Dowiedz się na portalu biznes.gov.pl jak uzyskać odpowiednie pozwolenie.


Drukuj