Piątek, 12-07-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających podczas eksploatacji instalacji

Prowadzisz lakiernię, zakład produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, kopalnię kruszywa lub warsztat samochodowy z instalacją stacjonarną do odsysania olejów oraz twoja działalność powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 tony lub odpadów innych niż niebezpieczne powyżej 5 tys. ton? Jeśli tak, to musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, powstających w trakcie eksploatacji instalacji. Dowiedz się na portalu biznes.gov.pl jak uzyskać odpowiednie pozwolenie.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego

Korzystasz w swojej firmie z instalacji, dla której masz pozwolenie zintegrowane? Chcesz zmodyfikować lub rozbudować tę instalację? Możesz potrzebować zmiany pozwolenia zintegrowanego. Dowiedz się na portalu biznes.gov.pl jak uzyskać odpowiednie pozwolenie.

Pozwolenie zintegrowane

Chcesz w swojej firmie korzystać z instalacji, która może powodować duże zanieczyszczenie środowiska? Możesz potrzebować pozwolenia zintegrowanego. Dowiedz się na portalu biznes.gov.pl jak uzyskać odpowiednie pozwolenie.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Masz instalację, która emituje gazy lub pyły? Wprowadzanie ich do powietrza wymaga zazwyczaj pozwolenia. Sprawdź na portalu biznes.gov.pl czy musisz je mieć.

 

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Jeśli jesteś prowadzącym instalację, która w trakcie eksploatacji emituje gazy cieplarniane i objęta jest systemem handlu uprawnieniami do emisji tych gazów, to musisz na taką działalność uzyskać zezwolenie. Jak uzyskać takie zezwolenie dowiesz się na portalu biznes.gov.pl

 

Menu

Wróć do początku strony